Dr. Safija Softić-Namas

Po zanimanju je doktorica medicine. Rođena je 1983. godine u Prijedoru, gdje živi do 1992. godine. Unazad 15 godina živi u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2010. godine, a godinu dana nakon toga je položila stručni ispit i stekla licencu za samostalan rad. Radila je tri godine u Medicinskoj školi Sarajevo kao predavač stručnih predmeta.

Od početka akademskog školovanja posebno je zainteresovana za pravilnu ishranu. Svo vrijeme studiranja i vrijeme nakon toga je posvetila ličnom usavršavanju u oblasti pravilne ishrane. Završila je online obuke:

– „Nutrition for health promotion and disease prevention“ (California University)

– “Intrduction to food and health” (Stanford University), kurs za doktore medicine

– „Children nutrition and cooking“ (Stanford University).

U Centru za edukaciju i istraživanje Nahla vodi program edukacije o pravilnoj ishrani. Voditeljica je Savjetovališta o zdravoj ishrani, drži predavanja, radionice i školu pravilnog kuhanja u istom centru. Osim toga, drži edukativna predavanja i radionice na raznim mjestima o pravilnoj ishrani i promociju ishrane kao načina prevencije mnogih zdravstvenih problema. Iz istog razloga piše blog pod nazivom „Doktorica sa oklagijom“ i uređuje portal dobrekalorije.ba. Redovna je gošća mnogih medija u našoj zemlju.

Koautor je naučnog rada pod nazivom :“Matična mliječ kao hrana i lijek“ koji je predstavljen na simpoziju „2nd Turkish-Bosnian Scientific Days“ održanom u Istanbulu.

Učestvovala je na nizu naučnih simpozija profesionalnog i ličnog usavršavanja.

Trenutno strudira na MA nutricionizma na Centru za interdisciplinarne studije UNSA.

Priča engleski, njemački i arapski jezik. Majka je troje djece.