GOVORNICI

MODERATORICA PANEL DISKUSIJE

PANELISTI

Alati i rješenja za razvoj poduzetničkih ideja u skladu sa pozitivnom poslovnom praksom

PANELISTI

Analiza poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na edukaciju i poduzetništvo žena u matičnim državama.

MODERATORICA KONFERENCIJE

STAFF