Pristupnica

www.poduzetnice.ba
info@poduzetnice.ba
Edhema Eke Džubura 48D
Ilidža, Sarajevo
+387 62 150 973
TRN 186 18103 10371 561
ID 4202523240001

PRISTUPNICA

ZA ČLANSTVO U UDRUŽENJU ZA DEMOKRATIJU, PODUZETNIŠTVO I KULTURU

“PODUZETNICE IN“

Da bi pristupnica bila validna molimo da na main info@poduzetnice.ba pošaljete Vaš CV i fotografiju. Ukoliko ste vlasnik biznisa (bilo koji vid organizovanja), pošaljite također registraciju kojom to dokazujete.

Članstvom u Udruženju stječete mnogobrojne benefite. Neki od njih su slijedeći:

– učestvujete u radu Udruženja;

-prisustvujete sjednicama Udruženja;

-možete biti birani u članstvo komisija Udruženja;

– možete birati ili biti birani u sva upravna tijela Udruženja:

– stječete pravo da učestvujete u svim projektima koje Udruženje implementira i zemlji ili u regionu;

– stječete pravo da oglašavate svoj bizis na portalu www.poduzetnice.ba mjesec dana potpuno besplatno i da portal objavi o vama jedan PR članak također  besplatno.

– vaši podatci će ući u kategoriju «networking» i tu će biti stalno postavljeni, gdje svi ostali članovi Udruženja vide čime se bavite i obraćaju vam se za proizvode ili Usluge koje nudite.

– stječete pravo da, ukoliko implementiramo neki projekat, a vaša kompanija nudi nešto što je potrebno za implementaciju istog, da prvo bude vašoj kompaniji ponuđen posao.

– stječete pravo da izlažete svoje proizvode ili usluge, reklamirate se i slično, na svim kongresima i konferencijama koje organizuje Udruženje;

– stječete pravo da vaš logo bude trajno (u toku trajanja članstva) na stranici www.poduzetnice.ba , među svim partnerima portala i Udruženja;

– stječete pravo da se obratite kao predavač ili učestvujete na panelima koje organizuje Udruženje ili Udruženja iz regiona sa kojima sarađujemo;

– stječete pravo da uzmete učešće u edukacijama koje se organizuju ili implementiraju u okviru Udruženja, besplatno ili (ukoliko se nužno naplaćeje) po najpovoljnijoj mogućoj cijeni;

– stječete pravo da, ukoliko želite, putujete sa članovima Udruženja u posjete Udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Republike Turske, Kosova, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Srbije, Republike Hrvatske i Slovenije.

Slanjem pristupnice izjavljujem da sam upoznat/a sa sadržajem Statuta i programskim ciljevima Udruženja i prihvatam aktivno sudjelovanje u skladu sa ciljevima i aktivnostima definisanim Statutom Udruženja. (svi podaci se nalaze na portalu www.poduzetnice.ba )

Saglasan/a sam da redovno uplaćujem godišnju članarinu Udruženju u iznosu koji je propisan na godišnjoj skupštini Udruženja.

Članarina za 2018.godinu iznosi 50KM.

Članarina se odnosi na kalendarsku godinu.

Studenti i penzioneri su oslobođeni plaćanja članarine.

Počasni članovi su oslobođeni plaćanja članarine.

Transakcijski račun kod Ziraat bank 186 18103 10371 561